ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

זמני תפלת מנחה

הורדת השיעור