ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

סיכום סוגיית סוף זמן תפילה

הורדת השיעור