אהלי יעקב – פרשת כי תשא

מלחמה רוחנית על ידי התורה
הורדת השיעור