בעש"ט לפרשת יתרו

עבודה למוחין דקטנות, עבודת המקווה
הורדת השיעור