בעש"ט לפרשת משפטים

בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו
הורדת השיעור