"זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו"

שיעור הכנה לשבת קודש פרשת שמיני
הורדת השיעור