ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרשת בהר – שיחה כתובה

ולא תונו איש את עמיתו

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך