פרשת וארא – משה לא היכה את היאור כהכרת הטוב

הורדת השיעור