פרשת ויחי – האספו וקיבצו

הצורך להתאסף כל עם ישראל
הורדת השיעור