פרשת ויצא "ויפגע במקום"

יישוב הדעת בעשיית מצות ובדבר הרשות, ונתינת הדעת להגשמת חלומות
הורדת השיעור