פרשת וישב – ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה

המקום של יופי בתורה
הורדת השיעור