פרשת משפטים – השבת אבדה

החיוב של כל אחד לשפוט צדק
הורדת השיעור