ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרשת משפטים – שיחה כתובה

ועבדתם את ה' אלוקיכם

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך