ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרשת שמיני – שיחה כתובה

ויעמדו לפני ה'

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך