ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

פרשת תולדות – ותלך לדרוש את ה': בית המדרש של שם ועבר

הורדת השיעור

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך