שם משמואל – פרשת וישלח 'ויבא יעקב שלם עיר שכם'

הורדת השיעור