כיצד להתייחס לנגיף הקורונה

שיחת סוף זמן חורף לפני היציאה לבין הזמנים מוקדם
הורדת השיעור