היחס לעסקת המאה

איגרת של הרב חרלפ בנושא מסירת חלקים מארץ
הורדת השיעור