שיעור כללי – מי שאין לו קרקע פטור מעליה לרגל

הורדת השיעור