שיעור כללי במסכת גיטין

בסוגיית סיכום זמרה בזמן הזה