מלכים ב פרק כב

דמותו של יהושפט והכנות לקרב עם אחאב ברמות גלעד
הורדת השיעור