ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

הרב חנניה פולק

הרב חנניה פולק