תהילים פרק ק"ז

פרק הודיה, הכנה ליום העצמאות.
הורדת השיעור