תפילת השחר – דף מקורות

תפילה דאורייתא או דרבנן סמיכת גאולה לתפילה זמן תפילת השחר