ישיבת רועה ישראל

בראשות הרב דוד דודקביץ׳

תפילת השחר – דף מקורות

תפילה דאורייתא או דרבנן סמיכת גאולה לתפילה זמן תפילת השחר

נרשמת בהצלחה!

שמחים על הצטרפותך