פרשת תרומה – אין מבטלין ת"ת לבניין ביהמ"קפרשת שמות – כי טוב הואפרשת ויחי – העלאת ניצוצותפרשת בא – הרבה עשיתפרשת יתרו – ויחד יתרופרשת חיי שרה

הילולת הרבי מזוועיל

פרשת בשלח – בראותם מלחמה

יציאת בני אפרים

פרשת בא – גאולת ישראל ע"י שכנותפרשת מטות מסעי – בנות צלופחדפרשת ניצבים – סוד ראש השנהפרשת שמות – איך לילד עםפרשת כי תבוא – עבודת ה' בשמחה