סוגיות בשבת

מלאכת בישול – בישול אחר אפייה

אור החיים הקדוש – פרשת שמותמלאכת טוחן – חיתוך אוכלים דק דקשמונה פרקים- מח' הרמב"ם והראב"ד בשאלת הידיעה והבחירה

חלק ב'

שמונה פרקים – מח' הרמב"ם והראב"ד בשאלת הידיעה והבחירה

חלק א'

אור החיים הקדוש פרשת וישלחמקום הדלקת נר חנוכהתניא – חופש המחשבה ביחס לשמחה וענווהמשנ"ב סימן עד' סעי' ב'-ד'צדקת הצדיק אות כד המשךהרב דוד בנימין – ענייני ומעלת ימי חנוכהבת עין על פרשת וישלח